Tasarım Atölyesi

Speaker 1

Tasarım

Tasarım atölyesi, pratik uygulamalar ile eğitimin ön planda olduğu, yeni bir ürün yada objenin plan yaratma sürecini temel alan eğitim yaklaşımı olmakla birlikte bilgilerini hayatla ilişkilendirmede çocuklara imkan sağlayan fiziksel bir alandır.

Öğrenciler tasarımın günlük yaşamla nasıl ilişkilendirilebileceğini anlamaları için pratik deneyimler sunar. Öğrenciler, gerçek dünya problemlerine yaratıcı çözümler üretebilme becerisi kazanarak öğrenme süreçlerini daha anlamlı hale getirirler. Ayrıca, grup çalışmaları ve etkileşimli aktiviteler aracılığıyla iletişim ve işbirliği becerilerini geliştirme şansına da sahip olurlar.