Matematik Atölyesi

Speaker 1

Matematik

Matematik, soyut kavramları somutlaştırma sürecidir ve sembollerle formüller aracılığıyla insan zihnindeki karmaşıklıkları düzenleme yeteneğine odaklanır. Bu bağlamda, matematik eğitiminde öğrencilere günlük hayat problemleri üzerinden yaklaşmak ve oyunlaştırma yöntemini kullanmak, öğrenme sürecini daha etkili ve eğlenceli kılabilir.

Günlük hayat problemleri, matematik kavramlarını somut bir bağlamda ele almamıza yardımcı olur. Öğrencilere, matematiksel düşünceyi gerçek yaşam durumlarına uygulama şansı verilerek soyut kavramların günlük yaşantılarıyla ilişkilendirilmesi sağlanır. Bu, öğrencilerin matematikle bağlantı kurmalarını kolaylaştırır ve soyut kavramları anlamalarına yardımcı olur.