Doğa Bilimleri Atölyesi

Speaker 1

Doğa Bilimleri

Doğa Bilimleri Atölyesi, doğanın dili olan fizik, kimya, biyoloji gibi bilim dallarını içeren atölye içerikleriyle öğrencilere doğaya bilimsel bir gözle bakabilme becerisi kazandırmayı hedeflemektedir. Öğrenciler gerçekleştirilen eğitimlerde deneylerle gözlemleyerek, keşfederek ve sorgulayarak bilimin eğlenceli yönünü keşfeder.

Öğrencilerin bilimsel meraklarını uyandırmanın yanı sıra, ekip çalışması, yaratıcılık ve problem çözme yeteneklerini geliştirmelerine de katkı sağlar. Uzay ve evren, genç zihinler için sınırsız bir keşif alanıdır, bu nedenle etkinliklerin eğlenceli ve etkileşimli olması, öğrencilerin öğrenme sürecine daha fazla katılımını teşvik edebilir.